• +420 737 196 420
  • info@vasestudna.cz

Hydrogeologický průzkum

Neváhejte a rezervujte si poslední volné termíny

Ještě stále máme volné kapacity na naší nové vrtací soupravě!

Pro vydatnou vrtanou studnu je vždy naprosto zásadní profesionálně provedený hydrogeologický průzkum. Jedině tak je možné přesně zacílit místo vrtu tak, aby byl následně vydatný a pokud možno trvalý a Vámi vynaložené peníze se staly dobrou investicí.

Předběžný hydrogeologický průzkum Vámi určené lokality provádíme ještě před samotným uzavřením smlouvy o dílo. Kromě posouzení stavu podzemních vod je nutné vzít v potaz také další skutečnosti, jakými je např. umístění okolních studen a vrtů tak, aby se následně v přítocích podzemních vod vzájemně neomezovaly. Teprve poté je možné vrt s přesností a jistotou dlouholeté vydatnosti lokalizovat.