• +420 737 196 420
  • info@vasestudna.cz

Realizace studny krok za krokem

Neváhejte a rezervujte si poslední volné termíny

Ještě stále máme volné kapacity na naší nové vrtací soupravě!

1.

Poptáte naše služby

Oslovíte nás telefonicky nebo jednoduše rovnou využijete poptávkový formulář kde vyplníte přesnou lokalizaci pozemku a požadavky na vrt.

2.

Vypracujeme Vám nabídku

Informace uvedené v poptávkovém formuláři nám poslouží k základnímu zmapování geologického podloží dané lokality a zpracování předběžné cenové nabídky.

3.

Setkání v místě vrtu

Náš pracovník si s Vámi sjedná schůzku přímo v lokalitě plánovaného vrtu, vzhledem k povaze okolí předběžně určí nejvhodnější umístění vrtu, osobně Vám vysvětlí celý následující postup realizace vrtu a zodpoví Vaše případné dotazy.

4.

Lokalizace vrtu

Na místo přijede specialista na vyhledávání pramenů podzemních vod a na základě průzkumu oblasti určí přesné místo vrtu.

5.

Podepsání smlouvy o dílo

V případě, že budete s umístěním vrtu spokojeni a budete chtít vrt realizovat, bude následně vyhotovena smlouva o dílo. Podpis této smlouvy samozřejmě nebude vyžadován hned a na místě, na její prostudování budete mít dostatek času.


6.

Projektová dokumentace

V případě, že se rozhodnete smlouvu o dílo podepsat a vrt zrealizovat, vyhotovíme pro Vás projektovou dokumentaci k vrtu, jejíž součástí bude ověřený vodohospodářský a hydrogeologický posudek. Projektová dokumentace je stěžejním dokumentem pro získání stavebního povolení k vrtu.

7.

Stavební povolení

Nad rámec projektové dokumentace pro Vás zajistíme rovněž veškeré úkony spjaté se získáním stavebního povolení k vrtu, od vydání potřebného územního rozhodnutí o umístění stavby až po povolení příslušného vodoprávního úřadu k odběru podzemních vod a samotného stavebního povolení k realizaci studny

8.

Realizace vrtu

Vrt realizuje náš výrobní tým podle zadané projektové dokumentace za použití odpovídající techniky. V návaznosti na typu podloží a průměru vrtu vybere vhodnou zárubnici k osazení vrtu.


9.

Šachta a čerpací technologie

Pro ideální a pohodlné získávání podzemních vod z vrtu je součástí naší nabídky také osazení vrtu zakončovací šachtou a kvalitní čerpací technologií, kterou volíme přímo na míru jak hloubce Vašeho vrtu, tak i Vašim požadavkům na vrt.


10.

Závěrečná kolaudace

Závěrečným krokem k legalizaci studny je kolaudační rozhodnutí, které vydává odbor životního prostředí místního příslušného úřadu. Pracovník tohoto úřadu provádí kolaudační řízení na místě. Kolaudační souhlas k užívání vodního díla je pak vydán obvykle do 15 dnů od návštěvy.