• +420 737 196 420
  • info@vasestudna.cz

Vrtané studny

Neváhejte a rezervujte si poslední volné termíny

Ještě stále máme volné kapacity na naší nové vrtací soupravě!

Vrtané studny

Vrtaná studna je i v dnešní době spolehlivým zdrojem pitné vody, který Vám může sloužit po celý život a díky kterému můžete do budoucna i značně ušetřit. Naše firma vám zajistí kompletní služby k vybudování kvalitní a schválené studny od A do Z. S námi máte záruku, že se Vaše investice vyplatí.

Průzkumné vrty

Pro přesné zjištění geologického podloží v dané konkrétní oblasti a vydatnosti lokalizovaného pramene provádíme též průzkumné vrty. Takto získané informace mohou následně zákazníkovi účinně posloužit během rozhodování o realizaci studny. Před realizací průzkumného vrtu pro Vás sami zajistíme potřebnou dokumentaci a platná povolení, po vyhotovení vrtu od nás obdržíte souhrnnou zprávu s konkrétními výsledky průzkumu.

Dokončovací práce

Šachta

Vrt zbudovaný za účelem studny doporučujeme podle jeho typu zakončit plastovou, případně betonovou šachtou. Oba typy šachet jsou instalovány do hloubky cca 1500 mm pod terénem. V případě betonové šachty se jedná o sestavu skruží (nejčastěji průměr 1000mm) opatřenou jílovým těsněním bránícím případnému prosaku.

Čerpací technologie

Aby bylo možno vodu z vrtu snadno a efektivně využívat, je nutné hotovou studnu opatřit odpovídající čerpací technologií. V rámci našich služeb Vám nabízíme nejen poradenství, ale rovněž instalaci zvolené čerpací technologie tak, abyste mohli vodu z Vaší studny využívat spolehlivě a efektivně.