• +420 737 196 420
  • info@vasestudna.cz

Legislativa vodního díla

Neváhejte a rezervujte si poslední volné termíny

Ještě stále máme volné kapacity na naší nové vrtací soupravě!

S vodními díly typu vrt či studna máme bohaté zkušenosti také na poli legislativním. V případě, že si necháte vrt zrealizovat naší firmou, rádi za Vás vyřídíme veškeré úkony, které se zřízením vrtu a jeho následnou legalizací souvisejí.

Vrtané a kopané studny

Legalizace vrtu nebo kopané studny jakožto vodního díla vyžaduje v první řadě vytvoření projektové dokumentace podložené odborně provedeným a schváleným geologickým a hydrogeologickým průzkumem dané lokality. Součástí této dokumentace musí být rovněž vyjádření dalších zainteresovaných subjektů, jakými jsou majitelé podzemních sítí, správci příslušného povodí, případě příslušné chráněné krajinné oblasti. Na základě ucelené dokumentace a přímého posouzení místa vrtu pracovníkem stavebního odboru vydá příslušný úřad stavební povolení k realizaci vrtu a nakládání s podzemními vodami.

Průzkumný vrt

Průzkumné vrty z legislativního hlediska spadají pod geologický zákon a také tento typ vrtů je nutné řádně nahlásit a zlegalizovat. Realizují se na základě předložené projektové dokumentace podložené odborně provedeným a schváleným geologickým a hydrogeologickým průzkumem a po nahlášení danému obecnímu úřadu a po zaevidování průzkumných prací Českou geologickou službou.

Vrt pro tepelné čerpadlo

Vrty určené pro tepelná čerpadla je nutné zlegalizovat jako stavbu. Získané stavební povolení musí být navíc doplněno o povolení k nakládání s podzemními vodami. Proces legalizace vyžaduje v první řadě vytvoření projektové dokumentace podložené odborně provedeným a schváleným geologickým a hydrogeologickým průzkumem dané lokality. Součástí této dokumentace musí být rovněž vyjádření dalších zainteresovaných subjektů, jakými jsou majitelé podzemních sítí, správci příslušného povodí, případě příslušné chráněné krajinné oblasti. Na základě ucelené dokumentace a přímého posouzení místa vrtu pracovníkem stavebního odboru vydá příslušný úřad stavební povolení k realizaci vrtu pro tepelné čerpadlo a nakládání s podzemními vodami.